Riešenia pre firmy

Pre firmy poskytujeme služby v oblasti výpočtovej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky od odborného poradenstva, dodávky a servisu až po integrované komplexné riešenia týchto systémov.

Namiesto ad hoc riešení ponúkame nepretržité zabezpečenie monitoringu a odstránenie problémov

 • Servis výpočtovej techniky na vyžiadanie
 • Zmluvný servis výpočtovej techniky
 • Výstavba štrukturovaných sietí – od káblových rozvodov az po integrované komplexné riešenia
 • Správa a údržba sieťových serverov
 • Počítačové siete (LAN, WAN, WLAN, WiFi)
 • Telefónne ústredne

Servisné služby na vyžiadanie

V našom servisnom stredisku v Dunajskej Strede vykonávame záručný a pozáručný servis PC, notebookov a IT príslušenstva. Okrem opravy hardvéru a softvéru Vám ponúkame diagnostiku, inštalácie, nastavenia, antivírové riešenia, zálohovanie a poradenstvo.

V prípade potreby zabezpečíme aj výjazd technika.

Zoznam najčastejších servisných prác:

 • Diagnostika
 • Servis IT zariadení
 • Odvírovanie počítačov
 • Inštalácia, reinštalácia OS a ostatných programov
 • Konfigurácia/nastavenie počítačov, periférii
 • Profylaktika: čistenie vnútra počítačov
 • Zálohovanie dát
 • Údržba pracovných staníc – SW, HW
 • Údržba a správa sieťového servera
 • Predaj IT produktov na mieru podľa požiadaviek zákazníka
 • Zabezpečenie záchrany dát z havarovaných hardiskov
 • Zabezpečenie údržby tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok
 • Dodávka spotrebného materiálu a kancelárskych potrieb
 • Poradenstvo a konzultácie

Zmluvné servisné služby

Namiesto rýchlych, havarijných zásahov poskytneme nepretržitú servisnú podporu, vďaka čomu môžete mať istotu, že Váš IT systém je neustále monitorovaný a udržiavaný, predídete tak nečakaným problémom.

Naše služby ponúkame:

 • Servis u nás (v našom servisnom stredisku)
 • Servis On-site (s výjazdom priamo k Vám)
 • Online servis (diaľkový cez internet).

Zoznam najčastejších servisných prác pre zmluvných partnerov:

 • aktívny monitoring počítačov a notebookov, SW a HW audit
 • údržba pracovných staníc
 • servis IT zariadení, v prípade výpadku zapožičanie náhradného komponentu, alebo celého počítača
 • zabezpečovanie aktuálnych updatov
 • odvírovanie počítačov
 • pravidelné antivirové kotroly a update AV systémov
 • inštalácia, reinštalácia OS a ostatných programov
 • pravidelné zálohovanie dát
 • Profylaktika: čistenie vnútra počítačov
 • pravidelná údržba a správa sieťového servera
 • správa aktívnych prvkoch počítačovej siete (switch, VLAN, atď…)
 • predaj IT produktov na mieru podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie záchrany dát z havarovaných hardiskov
 • zabezpečenie údržby tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok
 • a dodávky spotrebného materiálu (tonerové a atramentové náplne) a kancelárskych potrieb (kancelársky papier)
 • ostatné práce okolo výpočtovej techniky na základe dohody
 • diaľková (online) správa pracovných staníc cez počítačovú sieť internet (VPN)

Štukturované kábeláže a počítačové siete

Ponúkame návrh, výstavbu a údržbu počítačových, telekomunikačných a bezpečnostných káblových sietí pre spoločnosti.

V dnešnej dobe je samozrejmosťou, že IT siete sú nielen vo veľkých spoločnostiach, ale takisto ich nájdeme v malých kanceláriach a domácnostiach. Ako tieto siete rozrastajú, je stále viac dôležité, aby boli konštruované tak, aby boli vlastnosti zladene. To môžeme dosiahnuť výstavbou štruktúrovaných sietí.

Máme dlhoročné skúsenosti v projektovaní, výstavbe a údržbe telekomunikačných, počítačových, ako aj štruktúrovaných sietí. V našej ponuke je od pospájania počítača, tlačiarne a routera do siete, cez komplikovanú sieť v budove až do komplexnej výstavby štruktúrovanej siete spoločnosti s viacerými budovami, dokonca v rôznych lokalitách, na ktorých je nasadený IT systém, telekomunikačný systém, kamerový a bezpečnostný systém a podnikový rozhlas. Z toho dôvodu môžeme pre každého zákazníka naprojektovať to, čo vychádza z požiadaviek, a zohľadňuje aj finančné možnosti.

Naše hlavné služby v oblasti sietí:

 • Návrh a výstavba štruktúrovaných sietí s pasívnymi a aktívnimi prvkami
 • Vybudovanie káblových rozvodov
 • Odborné rozširovanie a údržba rozvodov
 • Inštalovanie sieťových serverov, ich konfigurácia a údržba
 • Návrh a vybudovanie dátových rozvádzačov – RACK
 • Výstavba lokálnych (LAN) a uzlových (WAN) sietí
 • Výstavba profesionálnych bezdrôtových sietí (WLAN, WiFi)
 • Pripojenie lokálnych sietí na internet

Na základe požiadaviek trhu naše služby v oblasti sietí sme rozdelili do balíkov, ktoré ale samozrejme vždy prispôsobíme požiadavkám a možnostiam zákazníka:

Basic Office

Spojenie počítačov, notebookov a periférií menších kancelárií, telekomunikačných a bezpečnostných zariadení do siete, a bezpečné pripojenie na internet.

Advanced Single Site

Výstavba štruktúrovaných sietí pre rôzne budovy s kancelárskymi a obchodnými priestormi, v ktorých pôsobia rôzne firmy, obchody a kancelárie, kde pomocou tejto siete je možná kvalitná prevádzka rôznych počítačových, telekomunikačných a bezpečnostných systémov, správa pripojení týchto firiem na internet oddelene. Kvalitnou takouto sieťou je možná vysoká variabilita, a bezpečné fungovanie.

Advanced Multi Site

Výstavba veľmi zložitých štruktúrovaných sietí pre firmy s rozsiahlymi prevádzkami vo viacerých budovách, halách, kde je veľmi dôležité, aby sa dáta nestrácali, a nezahlcovali sieť. Máme dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, máme za sebou realizácie najmodernejších technológií na báze Cat 6A na ktorých sú bezpečne nasadené rozsiahle počítačové systémy, IP telekomunikačné systémy, IP kamerové systémy.

Advanced WiFi

Návrh a výstavba profesionálnych WiFi sietí pre obchodné centrá, firmy, hotely, kde je veľmi dôležité, aby užívatelia mali pohodlný, ale bezpečný prístup na WiFi hotspot. Je veľmi dôležité spomenúť, že toto WiFi sa významne líši od WiFi sietí v domácnostiach.

Telefónne ústredne

Už od roku 1994 sa venujeme predaju, odbornej montáži, údržbe a servisu telekomunikačných systémov, telefónnych ústrední, faxov, telefónnych prístrojov. Dôležitou súčasťou moderných spoločností je kvalitne fungujúci telekomunikačný systém, ktorý je funkčnou súčasťou štruktúrovanej siete. Napriek tejto skutočnosti osobitné analógové a hybridné telekomunikačné systémy nájdeme vo väčšine malých a stredných podnikov.

V našom portfóliu máme rôzne služby s takýmito systémami

 • telekomunikačné zariadenia – telefon, fax, pobočková ústredňa – predaj, inštalácia, servis
 • rozšírovanie, servis a údržba existujúcich telekomunikačných rozvodov
 • rozšírovanie, servis a údržba existujúcich telekomunikačných systémov
 • návrh a montáž nových štruktúrovaných sietí, zapojenie telefonych sytémov do týchto sietí