PosTel DS, s.r.o.

www.postelds.sk

+421 908 797 333

info@postelds.sk

©

Telefónne ústredne a telekomunikačné systémy

Naša spoločnosť sa od roku 1994 venuje predaju, odbornej montáži, údržbe a servisu telekomunikačných systémov, telefónnych ústrední faxov, telefónnych prístrojov. Dôležitou súčasťou moderných spoločností je kvalitne fungujúci telekomunikačný systém, ktorý je funkčnou súčasťou štruktúrovanej siete. Napriek tejto skutočnosti osobitné analógové a hybridné telekomunikačné systémy nájdeme vo väčšine malých a stredných podnikov.  

 

V našom portfóliu máme rôzne služby s takýmito systémami :

 

• telekomunikačné zariadenia – telefon, fax, pobočková ústredňa – predaj, inštalácia, servis

• rozšírovanie, servis a údržba existujúcich telekomunikačných rozvodov

• rozšírovanie, servis a údržba existujúcich telekomunikačných systémov

• návrh a montáž nových štruktúrovaných sietí, zapojenie telefónnych sytémov do týchto sietí