PosTel DS, s.r.o.

www.postelds.sk

+421 908 797 333

info@postelds.sk

©

Advanced Single Site Network

V administratívnych, multifunkčných a iných budovách, kde sídli viacero spoločností, prevádzok, ponúkame vytvorenie sietí, kde dokážeme integrovať, ale bezpečne oddeliť rôzne systémy jednotlivých spoločností. Navrhneme a postavíme takú infraštruktúru siete v takých budovách, aby bolo možné flexibilne meniť a prispôsobovať kapacity podľa potreby, zabezpečiť tak bezporuchovú, bezpečnú prevádzku.  

 

• Návrh a montáž dátových rozvádzač RACK

• Inštalovanie sieťových serverov, ich konfigurácia a údržba

• Spojenie budov, objektov optickým, metalickým káblom, alebo bezdrôtovo

• Spojenie vzdialených stredísk intranetom

• Vytvorenie sietí/častí sietí , káblových rozvodov

• Rozširovanie, modernizácia, rekonštrukcia existujúcich sietí

• Konfigurácia sieťových jednotiek

• Bezpečné a riadené pripojenie na internet

• Tesovanie bezchybnej prevádzky

• Ochrana heslami, ochrana a archivácia dát

• Vytvorenie „Guest” sietí pre hostí s limitovaným prístupom

• Konfigurácia prístupov v sieti, nastavovanie práv používateľov